Fordele ved Combi-posten

“ Vand hele året..! “

Når Combi-Posten skal frostsikres.
Luk for stophanen.

Luk op for vandet og lad hanen stå åben vinteren over. NB: Hvis vandet ikke holder op
med at løbe er stophanen ikke lukket.

Når dækslet løftes kommer luftventilen til syne. Pump luft i systemet med den medfølgende
pumpe til der kommer luft ud af vandhanen.

Når det er hele vandsystemet der skal tømmes incl. huset.

1. Luk for stophanen.
2. Vandhaner i huset åbnes. Hvis vandet bliver ved med at løbe er stophanen ikke lukket.
NB: Husk at aftappe evt. varmtvandsbeholder.
3. Når dækslet løftes kommer luftventilen til syne.
4. Pump luft i systemet med medfølgende pumpe til der kommer luft ud af haner i huset.
5. Luk op for vandhanen og pump Combi-Posten tom til der kommer luft ud af hanen.

Hvis du ønsker at bruge Combi-Posten hele året (ekstra tilbehør).

Et elektrisk varmelegeme monteres let inde i posten. Med et meget lavt strømforbrug
sikrer det mod frost og posten kan bruges hele året.

Denne løsning er selvfølgelig langt den bedste udnyttelse af Combi-Posten.

Pumpe