Historien om Smeden i Sæby

En af Danmarks ældste smedier i følge “Lokalhistorisk Arkiv” i Lejre kommune. Smedien har eksisteret på samme sted i mere end 250 år.

Fra gammel tid har landsbysmedierne været meget betydelige og nødvendige i landsbysamfundene ved fremstilling og vedligehold af bøndernes landbrugsredskaber mm.

At sko heste var også en del af smedenes arbejde, og mange smede var tidligere også kaldet “kursmede” – især før der blev uddannet dyrlæger. Selv om der hermed for smedenes vedkommende ikke var tale om nogen speciel uddannelse, havde man dog en praksis for at kurere husdyrene i landsbyen. Om smeden dengang også fungerede som tandlæge er uvist. En sådan kursmed fandtes i Sæby tilbage i 17 hundredetallet – og sandsynligvis også endnu tidligere.

Nu er Smeden i Sæby især en moderne VVS virksomhed.

Populært sagt løser vi alle vandopgaver fra vandet hentes ind i vandværket, sendes ud til forbrugeren, benyttelse af forbrugeren og ender i kloaken igen.

Inden for varme beskæftiger vi os med pillefyr, solvarme, jordvarme og fjernvarme. Gasfyr vi også stor erfaring med.

På sanitetssiden benytter vi markedets bedste mærker.